Rádi Vám manipulátory nezávazně předvedeme. Volejte 737 255 112.

Instalace prosklené střechy

Glaslift 500 se dobře uplatní i při zakázkách menšího rozsahu, kde je instalace komplikovaná. Takovou zakázkou byla například instalace stříšky nad vchodovými dveřmi vily na Spořilově. Skleněná střecha vážila 170 kg a její montáž by bez použití Glaslift 500 byla velmi obtížná.

Více

Zasklení nové vily v Chuchli

Velkým pomocníkem pro zasklení luxusních oken ve vile ve Velké Chuchli byl vakuový manipulátor Glaslift GL 500.
Instalace oken probíhala zevnitř stavby.    Za pomoci autojeřábu a obsluhy byl Glaslift GL 500 zvednut z vozíku a umístěn do dveřního otvoru, kam budou následně vsazeny vchodové dveře.

Více

Neobvyklá instalace obrazu s Glaslift 500

Glaslift 500 je odborníkem na práci se sklem a nemusí jít vždy jen o instalaci oken.

Tentokrát, ve firmě Kraus Glas Beschlaege v Bratislavě, bylo úkolem zavěšení obrazu o rozměrech 3900 x 1950 mm z 8 mm silného bezpečnostního skla. Šlo o obraz tvořený technikou digitálního tisku, který patří mezi největší obrazy vytvořené touto technikou v České i Slovenské republice.

Více

Výměna rozbitého okna ve výšce

Začátkem dubna jsme prezentovali manipulátor Gerenuk na Slovensku, kde byl využit k výměně prasklé okenní tabule. Gerenuk dokázal, že manipulace s rozměrnou skleněnou tabulí ve výšce pro něj není žádný problém. Stejně dobře si vedl i při usazení nového skla do otvoru, ačkoliv kvůli topnému tělesu byla manipulace v interiéru budovy značně omezena. Bylo zapotřebí…

Více